Osnovni uslovi

Opšti uslovi poslovanja Pandora Internet prodavnice utvrđeni su uslovima prodaje, koje realizuje Pandora. Opšti uslovi poslovanja Internet prodavnice detaljnije su utvrđeni po oblastima kojima možete pristupiti klikom na željenu oblast. Opšti uslovi poslovanja definišu djelatnost Internet prodavnice, korisnike prava i poslovni odnos između Pandore i potrošača.

Internet prodavnica je informacioni sistem namijenjen predstavljanju i prodaji proizvoda potrošačima. Njime upravlja SF1 Clips d.o.o. Podgorica.

Korisnik je osoba koja koristi navedeni sistem, odnosno potrošač u Internet prodavnici.

Narudžbe

Proizvode možete naručiti na sljedeće načine:

(a) mailom na info@pandorashop.me

(b) putem Interneta, na web stranici www.pandorashop.me

Jednom narudžbom može biti obuhvaćeno maksimalno 5 istih artikala.

Sve narudžbe podliježu ograničenjima raspoloživosti zaliha. Pandora će obavijestiti kupce što je prije moguće o svakom nestanku zaliha.

Pandora zadržava pravo potpunog ili djelimičnog odbijanja narudžbe, ili pravo da zatraži avansno plaćanje vrijednosti narudžbe, u slučaju otkrivanja slabije kreditne sposobnosti potencijalnog kupca.

Isporuka robe

Isporuka se vrši isključivo za adrese na teritoriji Crne Gore. Pandora će uložiti sve napore kako bi isporučila proizvode na adresu navedenu u Vašoj narudžbenici, u roku od šest (6) radnih dana po cijeni od 5€ (standardna dostava).-

Nakon potvrde, Vaša narudžba ulazi u status obrade u kojoj se utvrđuje da li je traženi artikal dostupan. Period obrade narudžbe je najčešće 2-3 radna dana. Ukoliko Vaša narudžba sadrži više od jednog artikla, može se desiti da Vam cjelokupna narudžba stigne u više pošiljki, sa nekoliko dana razmaka.

Vršimo isporuku na adresu navedenu u narudžbenici na teritoriji Crne Gore u saradnji sa kurirskom službom Montenomaks.

Ukoliko Vaša narudžba prelazi iznos od 90€ standardna isporuka je besplatna.

Ako, iz određenog razloga ili zbog više sile, gore pomenuto poželjno vrijeme isporuke ne može biti ispoštovano, bićete blagovremeno obavješteni.

Do odstupanja i produženja može doći ukoliko primalac nije na adresi kod pokušaja isporuke, ne javlja se na broj telefona koji je ostavio prilikom prijavljivanja na sistem ili nepredviđenih situacija u transportu na koje prijevoznik nije mogao da utiče.

Vaša obaveza je da pošiljku po prijemu provjerite i odmah po prijemu, a najkasnije u roku od 24h, prijavite nepravilnosti na e-mail info@pandorashop.me

Ako želite da se isporuka proizvoda ili usluga vrši na drugačiji način od onoga koji predviđa Pandora, takav zahtjev morate dostaviti Pandori i, ukoliko isti bude prihvaćen, platiti sve povezane troškove.

Vlasništvo nad proizvodima i svi obuhvaćeni rizici prelaze na Vas u trenutku prijema proizvoda.

Povrat robe

1.1. Imate pravo na vraćanje bilo koje robe koja Vam ne odgovara u roku od 14 dana od dana prihvatanja isporuke - na način kako je definisano OVDJE

1.2. Vi ste odgovorni za provjeru količine i kvaliteta robe prilikom isporuke, i u slučaju neispravne ili nepotpune robe, dužni ste da o tome odmah, bez odlaganja po prijemu robe obavijestite Pandoru. Ako je proizvod koji ste kupili zaista neispravan, Pandora ga može popraviti ili zamjeniti ili Vam vratiti novac u skladu sa Vašim zakonskim pravima na način kako je definisano ovdje.

Procedura za povrat sredstava

Pošaljite nam na email adresu info@pandorashop.me podatak Vašeg broja računa/otpremnice, i broj tekućeg računa.

Kada dostavite potrebne podatke, biće kreirana dokumentacija koja će Vam sa procedurom za povrat sredstava biti proslijeđena na email adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja narudžbe.

Povrat sredstava se vrši isključivo na gore navedeni način, uplatom na tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

U slučaju vraćanja robe ili povrata sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, djelimično ili u cjelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, www.pandorashop.me je u obavezi da povrat izvrši isključivo putem VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja. To znači da će banka na zahtjev prodavca obaviti povrat sredstava na račun korisnika kartice.

Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora sa operaterima u Internet prodavnici, koji je gore naveden, ne možete samoinicijativno mjenjati/zahtijevati novac u nekom od maloprodajnih objekata, ili slati na adrese koje su navedene na računu/otpremnici.

Svaki takav paket biće vraćen pošiljaocu o trošku pošiljaoca.

Obavještenje o načinu i prijemu reklamacija

Prilikom preuzimanja pošiljke, molimo Vas, da u prisustvu kurira provjerite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocijepani dijelovi i ugnječenje),  paket ne bi trebalo da preuzimate. U ovom slučaju molimo Vas da nas obavestite na info@pandorashop.me. U najkraćem mogućem roku obavijestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, kontaktirate na info@pandorashop.me

Prodavac odgovara za nepotpunost isporučene robe ugovoru u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Prodavac je pravno ili fizičko lice od koga je potrošač kupio robu.

Potrošač je fizičko lice koje je kupilo robu od prodavca u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj djelatnosti.

Potrošač izjavljuje reklamaciju na nepotpunost robe prodavcu.

Prodavac snosi odgovornost za eventualnu nepotpunost kupljene robe ukoliko ista ne odgovara specifikaciji proizvođača.

Ako je roba nesaobrazna specifikaciji proizvođača, potrošač ima pravo da zahtijeva od prodavca da se otklone sve nepotpunosti bez naknade, na prvom mjestu popravkom ili zamjenom, a zatim da zahtijeva odgovarajuće umanjenje cijene ili da raskine ugovor. Ako otklanjanje nepotpunosti nije moguće ili ako predstavlja nesrazmjerno opterećenje za prodavca u smislu Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može da zahtijeva umanjenje cijene ili da izjavi da raskida ugovor.

Svaku popravku ili zamjenu prodavac je obavezan da izvrši u roku od 15 dana,  od dana prijema reklamacije i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba upotpunila specifikaciji proizvođača, naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može ostvariti pravo na popravku ili zamjenu, odnosno ako prodavac nije izvršio popravku ili zamjenu u roku ili ako prodavac nije izvršio popravku ili zamjenu bez značajnih neugodnosti za potrošača. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nepotpunost robe neznatna.

Prodavac je odgovoran za saobraznost robe ugovoru koji se pojavi u roku od dvije godine od dana prijelaska rizika na potrošača. Rok od dvije godine se računa od datuma prodaje robe potrošaču, koji datum se nalazi na fiskalnom računu u slučaju kupovine robe u prodavnici, odnosno otpremnici koju je potpisao potrošač u slučaju kupovine robe na daljinu ili izvan poslovnih prostorija Prodavca. Potrošač je dužan da Prodavca obavijesti o nesaobraznosti u roku od 90 dana od dana kada je otkrio nesaobraznost, ali u okviru roka od dvije godine, a ukoliko to ne učni u tim rokovima gubi prava koja mu po tom osnovu pripadaju. Ako neispravnost nastane u roku od 6 mjeseci od dana prelaska rizika na potrošača, smatra se da je postojala u trenutku prelaska rizika.

Nemogućnost potrošača da dostavi originalnu ambalažu robe ne može biti uslov za rješavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nepotpunosti.

Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava iz uslijed neispravnosti robe ugovoru, kao i zbog pogrešno obračunate cijene i drugih nedostataka, na sledeće načine:

1. Elektronskom poštom, na elektronsku (email) adresu Prodavca: info@pandorashop.me

2. Pisanim putema na adresu: Pandora, Cetinjski put bb, Tržni centar BIG Fashion Podgorica, 81000 Podgorica, Crna Gora

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a nakasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču, sa izjašnjenjem o podnijetom zahtjevu, prijedlogom za njegovo rješavanje i rokom u kojem će reklamacija biti riješena, a rješenje reklamacije je moguće samo uz prethodnu saglasnost potrošača.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, prijedlogom i rokom za rješavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Potrošača. Stoga će Potrošač svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, ali ne duže od 8 dana, kako bi Prodavac mogao da riješi reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnosti Potrošača smatraće se jednim od objektivnih razloga zbog kojih Prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtjevu Kupca u zakonskom roku.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtjevu kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rješavanje reklamacije obavijesti kupca i navede rok u kome će je riješiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će kupac dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rješavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ukoliko kupac ne prihvati zamjenu artikla za drugi odgovarajući, kupcu će biti vraćen iznos kupoprodajne cijene.

Reklamacijski obrazac možete preuzeti ovdje.

Cijene proizvoda i načini plaćanja

Sve cijene su izražene u EUR sa uračunatim PDV-om. Cijena ne uključuje troškove prevoza. Pandora može promijeniti cijene proizvoda bez prethodnog obavještenja. Pandora neće mijenjati cijene nakon izvršene potvrde Vaše narudžbe.

Vi ćete platiti cijenu proizvoda koja važi u trenutku slanja narudžbe u domaćoj valuti.

U mogućnosti ste da odaberete jedan od sljedećih načina plaćanja:

  • Fakturisana vrijednost se može platiti u gotovini prilikom preuzimanja robe ili ranije uplatnicom na šalteru pošte ili neke od banaka,
  • Platnom karticom tokom procesa kupovine na sajtu. Svoju narudžbu možete platiti koristeći Visa, MasterCard ili American Express platnu karticu. Kartica mora biti odobrena od strane banke izdavaoca za online (Internet) plaćanje.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, WSPay, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama WSpay-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Plaćanje je moguće isključivo u valuti EUR. Plaćanje je moguće platnim karticama domaćih i inostranih banaka. Iznos za koji će Vas račun biti zadužen se dobija konverzijom Vaše valute u EUR prema kursu Centralne banke Crne Gore. Pri zaduženju Vaše kartice, isti iznos se konvertuje u Vašu lokalnu valutu prema kursu koji primjenjuju operateri kreditnih kartica. Zbog navedenih konverzija moguće je da dođe do male razlike u cijeni koja je naplaćena od cijene iskazane na našem sajtu.

Žiralnom uplatom (za pravna lica) - po prijemu narudžbe poslaćemo Vam instrukcije za plaćanje/predračun. Nakon izvršene uplate Vaša narudžba će biti dostavljena.

Nije moguće plaćanje na odloženo čekovima banaka.

Ukoliko je adresa za isporuku proizvoda drugačija od one koja je navedena na fakturama, tada fakturisane cijene moraju biti plaćene prije isporuke.

Politika privatnosti

1. Zašto su nam potrebni Vaši lični podaci?

PANDORA koristi informacije prikupljene u interakciji sa Vama i drugim kupcima, kao i od nekih trećih lica koje joj pomažu u ostvarivanju svog cilja da pruži najkvalitetnije proizvode i usluge.

PANDORA poštuje pravo na privatnost svojih online posjetilaca i prepoznaje značaj zaštite informacija prikupljenih o njima. U tom smislu, ustanovili smo procedure kojima omogućavamo da Vaši lični podaci budu obrađeni na odgovoran način.

Ova politika o privatnosti Vas informiše o vrsti materijala koji prikupljamo i o tome kako ga prikupljamo; o razlozima zbog kojih ga prikupljamo i koristimo; o Vašim pravima i izborima u vezi sa našim korišćenjem Vaših podataka; o načinu na koji se vaši podaci obrađuju i o tome sa kim mogu da se razmjenjuju; i koliko dugo čuvamo vaše podatke, itd. Molimo Vas da je pažljivo pročitate.

DEFINICIJE:

Po definiciji lični podaci predstavljaju bilo kakve informacije koje se odnose na fizičko lice koje je identifikovano ili se može identifikovati. Lice koje se može identifikovati je ono lice koje se može identifikovati direktno ili indirektno, konkretno upućivanjem na obilježje kao što je ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, online identifikator, ili na jedan ili više faktora koji su karakteristični za fizički, psihološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet tog fizičkog lica.

Kada koristimo izraz „obrada“, mislimo na bilo koju radnju ili skup radnji koje se vrše na ličnim podacima ili na skupovima ličnih podataka, bilo da su automatizovane ili ne, kao što su prikupljanje, evidentiranje, organizovanje, strukturiranje, skladištenje, adaptacija ili izmjena, pretraživanje, konsultovanje, korišćenje, objelodanjivanje putem prenosa, širenja ili stavljanja na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

2. Ko kontroliše podatke?

Pandora određuje svrhu i način obrade Vaših ličnih podataka. U skladu sa svojom zakonskom obavezom, kontrolor podataka je pravno odgovoran za skladištenje i korištenje ličnih podataka u računarskim ili štampanim datotekama.

Kontakt podaci:

SF1 Clips d.o.o.

Cetinjski put bb, TC Delta city,

8100 Podgorica, Crna Gora

PIB: 03341259
Tel.: +38220652907

E-mail:  info@pandorashop.me

Pandora ne zapošljava službenika za zaštitu podataka. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa privatnošću, ili ako imate bilo kakve upite u vezi sa ličnim podacima koje ste nam dali, ljubazno vas molimo da kontaktirate kompaniju SF1 Clips d.o.o. Podgorica.

3. Koji lični podaci se prikupljaju?

Sve naše aktivnosti se zasnivaju na strogim etičkim principima i zakonskim zahtjevima, i posvećeni smo zaštiti privatnosti svih posjetilaca našeg web sajta. Iz ovog razloga, način na koji prikupljamo i skladištimo informacije, uključujući i lične podatke, zavisi od načina na koji se naš web-sajt i sa njim povezane usluge koriste. Mi ne prikupljamo nikakve osjetljive podatke o Vama.

Da bismo uspješno obradili Vašu narudžbu i poslali Vam je na kućnu adresu potrebni su nam: Vaše ime i prezime, adresa, grad, e-mail i broj telefona.

U ime SF1 Clips d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca.

Pandora koristi sakupljene informacije prvenstveno u svrhu obrade zahtjeva korisnika i posjetilaca sajta. Pandora će povremeno slati newsletter na primarni kontakt e-mail, a korisnici imaju mogućnosti da se ispišu sa ove mailing liste koje koristimo za marketinške kampanje.

Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

3.1. Podaci prikupljeni kroz vašu interakciju sa nama

Na našem web sajtu mogu se koristiti razne tehnologije da bismo ih poboljšali i učinili jednostavnijim, efikasnijim i bezbjednijim. Takve tehnologije mogu da dovedu do automatskog prikupljanja ličnih podataka. Primjeri takvih tehnologija obuhvataju kolačiće, Flash kolačiće i web analitiku.

3.1.1. Podaci o putanji biranja

Kada posjetite naš web-sajt, podaci se šalju sa Vašeg pretraživača na naš server. Ovi podaci nam omogućuju da optimizujemo naše usluge i da poboljšamo vaše iskustvo na našem web-sajtu. Podatke automatski prikupljamo i skladištimo.

Možemo da prikupljamo informacije o Vašem računaru radi administracije sistema i da prenosimo zbirne informacije za potrebe interne marketinške analize. To su podaci o aktivnostima i obrascima pretraživanja naših korisnika i mogu da obuhvate sljedeće:

· IP adresu posjetioca,

· Datum i vrijeme posjete,

· Referentnu URL adresu (sajt sa kojeg je posjetilac upućen),

· Posjećene stranice i kretanje korisnika na našem web-sajtu,

· Informacije o korišćenom pretraživaču (vrsta, verzija, operativni sistem, itd.).

3.1.2. Kolačići

Na našem web-sajtu koristimo kolačiće. Molimo vas da pročitate našu Politiku o kolačićima da biste saznali više o našem korišćenju kolačića i politici privatnosti učesnika čije alate za web analizu koristimo.

Kada kupujete nešto u našoj online prodavnici, kada kreirate nalog kod nas, ili sklapate bilo koji drugi oblik ugovora sa nama, mi ćemo obraditi Vaše uobičajene lične podatke u tu konkretnu svrhu. Takođe, možemo i da obradimo Vaše uobičajene lične podatke ako npr. imate upit ili slično koji prethodi vašoj odluci da sklopite ugovor sa nama.

4. Objelodanjivanje ličnih podataka

Postupanje sa Vašim podacima sa najvećom pažnjom i povjerljivošću je jedan od naših osnovnih principa. Ako to zahtijeva zakon, Vaši podaci mogu da budu objelodanjeni trećim licima. Ove usluge obuhvataju usluge potvrđivanja identiteta, hostinga i održavanja, usluge analize, usluge slanja e-mailova, usluge isporuke, usluge obrade platnih transakcija, provjeru likvidnosti, adrese i e-maila.

Vaše informacije možemo da objelodanimo u onoj mjeri u kojoj smo obavezani da objelodanimo ili podijelimo Vaše lične podatke da bismo ispunili zakonsku obavezu ili naloge Suda ili bilo kog drugog tijela nadležnog zakonodavstva, ili da bismo sproveli ili primijenili našu politiku privatnosti i druge sporazume; ili da bismo zaštitili prava, imovinu ili bezbjednost Pandore, naših zaposlenih, naših kupaca ili drugih. Ovo obuhvata razmjenu informacija sa drugim kompanijama i organizacijama za potrebe zaštite od prevara i smanjenja kreditnog rizika.

Ako nam dajete Vaše lične podatke preko našeg web-sajta ili drugim kanalima, to činite na isključivo dobrovoljnoj osnovi. Ako odlučite da ne želite da date tražene informacije, možda Vam neće biti na raspolaganju razne pogodnosti za klijente.

Svojim ličnim podacima možete da pristupite i da ih mijenjate bilo kada tako što ćete se prijaviti na svoj nalog na www.pandorashop.ba i unijeti podatke o profilu svog naloga. Kliknite na „Moj profil“ ili „Moj nalog“ da biste dobili pristup svojim ličnim podacima.

Ako je došlo do promjene bilo koje informacije koju ste nam dali, npr. ako ste promijenili svoju e-mail adresu ili druge kontakt detalje, ili ako želite da otkažete svoju registraciju kod nas, molimo Vas da nas o tome obavijestite tako što ćete urediti svoje podatke na stranicama “Moj profil“ ili „Moj nalog“ ili tako što ćete nam poslati e-mail u kojem ćete navesti te izmjene na: info@pandorashop.me

Uglavnom, imate sljedeća prava:

4.1. Pravo da zahtijevate pristup Vašim ličnim podacima

Imate pravo da dobijete pristup nekim od ličnih podataka koje ste dali kompaniji SF1 Clips d.o.o. Podgorica. Pojedinosti informacija o Vama koje imamo i obrađujemo, uključujući svrhu u koju se koriste, možete zahtijevati tako što ćete nam pisati na: info@pandorashop.me

Svojim ličnim podacima možete da pristupite i tako što ćete se prijaviti na Vaš PANDORA nalog preko www.pandorashop.me i unijeti podatke o profilu Vašeg naloga. Kliknite na „Moj profil“ ili „Moj nalog“ da biste dobili pristup svojim ličnim podacima.

4.2. Pravo da izmijenite i/ili izbrišete svoje lične podatke

Imate pravo da zahtijevate ispravku, dodavanje, brisanje ili blokadu Vaših sačuvanih ličnih podataka. Da biste to učinili, pošaljite zahtjev na: info@pandorashop.me. Bez nepotrebnog odlaganja prijema Vašeg zahtjeva, ispunićemo zahtjev u zahtijevanom obimu. Ako, iz bilo kog razloga, ne možemo da ispunimo Vaš zahtjev, mi ćemo Vas kontaktirati.

4.3. Pravo da ograničite obradu Vaših ličnih podataka.

U posebnim okolnostima, imate pravo da ograničite obradu Vaših ličnih podataka. Da biste zatražili ograničenje, molimo vas da nas kontaktirate na: info@pandorashop.me

4.4. Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da primate Vaše lične podatke (koji se odnose samo na Vas) u strukturiranom, uobičajenom i mašinski-čitljivom formatu („prenosivost podataka“), i imate pravo da prenesete ove podatke na drugi kontrolor podataka. Da biste zatražili prenosivost podataka, molimo vas da nas kontaktirate na: info@pandorashop.me

4.5. Pravo da se usprotivite obradi Vaših ličnih podataka i da se odjavite

Imate pravo da zatražite od nas da ne obrađujemo Vaše lične podatke kada se obrada zasniva na legitimnom interesu koji Pandora slijedi, npr. za marketinške potrebe. U ovoj politici privatnosti obavještavaćemo Vas ako namjeravamo da koristimo Vaše podatke u takvu svrhu ili ako namjeravamo da objelodanimo Vaše informacije bilo kom trećem licu u takvu svrhu. Vaše pravo da se usprotivite možete da sprovedete bilo kada tako što ćete nas kontaktirati na: info@pandorashop.me ili pisanim putem na poštansku adresu koja se nalazi na kraju ovog dokumenta.

E-mailovi koje vam Pandora šalje a koji sadrže bilten ili marketinški materijal, uključuju i opciju da se odjavite tako što ćete slijediti uputstva navedena u e-mailu. Ako ne želite da primate e-mailove od nas, možete jednostavno kliknuti na link za odjavljivanje i mi ćemo prestati da Vam šaljemo e-mailove.

Za sve ostale vrste poruka koje možete da primate od nas, kao što su objave u vezi sa održavanjem ili obavještenja administrativne prirode, njihov prijem se može prekinuti samo brisanjem naloga. Ove poruke su obavezan dio korisničkog naloga i s tim u vezi korištenja našeg web sajta. Da biste izbrisali svoj nalog, kontaktirajte info@pandorashop.me

4.6. Pravo da bilo kada povučete Vašu saglasnost

Imate pravo da bilo kada povučete Vašu saglasnost za našu obradu Vaših ličnih podataka. Povlačenje saglasnosti ipak neće utjecati na zakonitost obrade koja je zasnovana na saglasnosti prije njenog povlačenja. Da biste povukli svoju saglasnost, kontaktirajte nas na info@pandorashop.me

Ako želite da povučete svoju saglasnost za primanje promotivnih obavještenja i ponuda uopće, uključujući putem redovne pošte, e-maila, SMS-a, telefona ili bilo kojim drugim elektronskim putem, to možete da učinite bilo kada pisanim putem na SF1 Clips d.o.o., Cetinjksi put bb, TC Delta city, Lokal 132, 81000 Podgorica, sa naznakom „Zaštita podataka“, ili slanjem email-a na info@pandorashop.me. Ukoliko imamo bilo kakvih nedoumica u vezi sa Vašim identitetom, možemo zatražiti od Vas da se identifikujete.

4.7. Uslovi i/ili ograničenja u vezi sa vašim pravima

Mogu da postoje uslovi ili ograničenja u vezi sa vašim prethodno navedenim pravima. Stoga, nismo u mogućnosti da garantujemo vaše pravo na prijenosivost podataka jer to zavisi od konkretnih okolnosti aktivnosti obrade.

Kontakt podaci

Slobodno nam se obratite ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa našom politikom privatnosti ili obradom vaših ličnih podataka.

Kontrolor podataka:

SF1 Clips d.o.o.

Cetinjski put bb, TC Delta city, Lokal 132

81000 Podgorica

Korisnički servis:

E-mail: info@pandorashop.me

Podatke o ličnosti lica mlađih od 18 godina ne prikupljamo sa namjerom. Ako utvrdimo da smo nenamjerno prikupili podatke o ličnosti osobe mlađe od 18 godine, takvi podaci će odmah biti uklonjeni iz naše evidencije. Ukoliko ste mlađi od 18 godina, kontaktirajte nas preko roditelja ili staratelja jer ne možemo sakupljati i koristiti Vaše podatke o ličnosti bez izričite saglasnosti Vašeg roditelja ili staratelja.

IZMJENE NAŠE POLITIKE PRIVATNOSTI

Ako promjenimo način na koji rukujemo Vašim podacima o ličnosti, ažuriraćemo ovu Politiku privatnosti. Zadržavamo pravo izmjene naših praksi i ovog obavještenja u bilo kom trenutku, te Vas stoga molimo da često provjeravate da li postoje nova ažuriranja ili izmjene naše Politike privatnosti.

Ova stranica je posljednji put ažurirana dana 15.10.2021.