Politika privatnosti

1. Zašto su nam potrebni Vaši lični podaci?

PANDORA koristi informacije prikupljene u interakciji sa Vama i drugim kupcima kao i od trećih lica koje joj pomažu u ostvarivanju svog cilja da pruži najkvalitetnije proizvode i usluge.

PANDORA poštuje pravo na privatnost svojih onlajn posjetilaca i prepoznaje značaj zaštite informacija prikupljenih o njima. U tom smislu, ustanovili smo procedure kojima omogućavamo da Vaši lični podaci budu obrađeni na odgovoran način.

Ova politika o privatnosti Vas informiše o vrsti materijala koji prikupljamo i o tome kako ga prikupljamo; o razlozima zbog kojih ga prikupljamo i koristimo; o Vašim pravima i izborima u vezi sa našim korišćenjem Vaših podataka; o načinu na koji se vaši podaci obrađuju i o tome sa kim mogu da se razmjenjuju; i koliko dugo čuvamo vaše podatke, itd. Molimo Vas da je pažljivo pročitate.

DEFINICIJE:

Po definiciji lični podaci predstavljaju bilo kakve informacije koje se odnose na fizičko lice koje je identifikovano ili se može identifikovati. Lice koje se može identifikovati je ono lice koje se može identifikovati direktno ili indirektno, konkretno upućivanjem na obilježje kao što je ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, onlajn identifikator ili na jedan ili više faktora koji su karakteristični za fizički, psihološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet tog fizičkog lica.

Kada koristimo izraz „obrada“, mislimo na bilo koju radnju ili skup radnji koje se vrše na ličnim podacima ili na skupovima ličnih podataka, bilo da su automatizovane ili ne, kao što su prikupljanje, evidentiranje, organizovanje, strukturiranje, skladištenje, adaptacija ili izmjena, pretraživanje, konsultovanje, korišćenje, objelodanjivanje putem prenosa, širenja ili stavljanja na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

2. Ko kontroliše podatke?

Pandora određuje svrhu i način obrade Vaših ličnih podataka. U skladu sa svojom zakonskom obavezom, kontrolor podataka je pravno odgovoran za skladištenje i korišćenje ličnih podataka u računarskim ili štampanim datotekama.

Kontakt podaci:

SF1 CLIPS doo Podgorica

Cetinjski put bb, TC Delta city, local 132

81000 Podgorica
Tel.: +38220652907

E-mail: info@pandorashop.me

Pandora ne zapošljava službenika za zaštitu podataka. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa privatnošću ili ako imate bilo kakve upite u vezi sa ličnim podacima koje ste nam dali, ljubazno vas molimo da kontaktirate kompaniju SF1 CLIPS doo Podgorica.

2.1. Kako štitimo vaše lične podatke

Zaštita vaših ličnih podataka je obezbijeđena kroz uspostavljanje potrebnih tehničkih i organizacionih mjera, koje između ostalog uključuju mjere vezano za implementiranje IT infrastrukture, te uspostavljanje elektronskih i proceduralnih zaštitnih mjera vezanih za prikupljanje, čuvanje i otkrivanje ličnih podataka.

2.2. Koliko čuvamo vase lične podatke

Lične podatke obrađujemo i čuvamo sve dok je to potrebno za izvršenje ugovornih i zakonskih obaveza.  

3. Koji lični podaci se prikupljaju i u koju svrhu?

Sve naše aktivnosti se zasnivaju na strogim etičkim principima i zakonskim zahtjevima, i posvećeni smo zaštiti privatnosti svih posjetilaca našeg web sajta. Iz ovog razloga, način na koji prikupljamo i skladištimo informacije, uključujući i lične podatke, zavisi od načina na koji se naš web-sajt i sa njim povezane usluge koriste. Mi ne prikupljamo nikakve osjetljive podatke o Vama.

Da bismo uspješno obradili Vašu porudžbinu i poslali Vam je na kućnu adresu potrebni su nam: Vaše ime i prezime, adresa, grad, e-mail i broj telefona.

U ime SF1 CLIPS doo Podgorica obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca.

Pandora koristi sakupljene informacije prvenstveno u svrhu obrade zahtjeva korisnika i posjetioca sajta, kao i u marketinške svrhe za slanje promotivnih obavještenja i ponuda uopšte, putem redovne pošte, e-maila, SMS-a, telefona ili bilo kojim drugim elektronskim putem. Pandora će povremeno slati newsletter na primarni kontakt e-mail, a korisnici imaju mogućnosti da se ispišu sa ove mailing liste koje koristimo za marketinške kampanje.

Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

3.1. Podaci prikupljeni kroz vašu interakciju sa nama

Na našem web sajtu mogu se koristiti razne tehnologije da bismo ih poboljšali i učinili jednostavnijim, efikasnijim i bezbjednijim. Takve tehnologije mogu da dovedu do automatskog prikupljanja ličnih podataka. Primjeri takvih tehnologija obuhvataju kolačiće, Flash kolačiće i web analitiku.

3.1.1. Podaci o putanji biranja

Kada posjetite naš web-sajt, podaci se šalju sa Vašeg pretraživača na naš server. Ovi podaci nam omogućuju da optimizujemo naše usluge i da poboljšamo vaše iskustvo na našem web-sajtu. Podatke automatski prikupljamo i skladištimo.

Možemo da prikupljamo informacije o Vašem računaru radi administracije sistema i da prenosimo zbirne informacije za potrebe interne marketinške analize. To su podaci o aktivnostima i obrascima pretraživanja naših korisnika i mogu da obuhvate sledeće:

· IP adresu posetioca

· Datum i vrijeme posete

· Referentnu URL adresu (sajt sa kojeg je posjetilac upućen)

· Posjećene stranice i kretanje korisnika na našem veb-sajtu

· Informacije o korišćenom pretraživaču (vrsta, verzija, operativni sistem, itd.)

3.1.2. Kolačići

Na našem web-sajtu koristimo kolačiće. Molimo vas da pročitate našu Politiku o kolačićima da biste saznali više o našem korišćenju kolačića i politici privatnosti učesnika čije alatke za web analizu koristimo.

Kada kupujete nešto u našoj onlajn prodavnici, kada kreirate nalog kod nas, ili sklapate bilo koji drugi oblik ugovora sa nama, mi ćemo obraditi Vaše uobičajene lične podatke u tu konkretnu svrhu. Takođe, možemo i da obradimo Vaše uobičajene lične podatke ako npr. imate upit ili slično koji prethodi vašoj odluci da sklopite ugovor sa nama.

4. Objelodanjivanje ličnih podataka

Postupanje sa Vašim podacima sa najvećom pažnjom i povjerljivošću je jedan od naših osnovnih principa. Ako to zahtijeva zakon, Vaši podaci mogu da budu obelodanjeni trećim licima. Ove usluge obuhvataju usluge potvrđivanja identiteta, hostinga i održavanja, usluge analize, usluge slanja e-mailova, usluge isporuke, usluge obrade platnih transakcija, provjeru likvidnosti, adrese i e-maila.Vaše informacije možemo da objelodanimo u onoj mjeri u kojoj smo obavezani da objelodanimo ili podijelimo Vaše lične podatke da bismo ispunili zakonsku obavezu ili naloge Suda ili bilo kog drugog tijela nadležnog zakonodavstva, ili da bismo sproveli ili primijenili našu politiku privatnosti i druge sporazume; ili da bismo zaštitili prava, imovinu ili bezbjednost Pandore, naših zaposlenih, naših kupaca ili drugih. Ovo obuhvata razmjenu informacija sa drugim kompanijama i organizacijama za potrebe zaštite od prevara i smanjenja kreditnog rizika.Ako nam dajete Vaše lične podatke preko našeg web sajta ili drugim kanalima, to činite na isključivo dobrovoljnoj osnovi. Ako odlučite da ne želite da date tražene informacije, možda vam neće biti na raspolaganju razne pogodnosti za klijente, a mogu vam biti uskraćene i naše usluge.

Ako je došlo do promjene bilo koje informacije koju ste nam dali, npr. ako ste promijenili svoju e-mail adresu ili druge kontakt detalje, ili ako želite da otkažete svoju registraciju kod nas, molimo Vas da nas o tome obavijestite tako što ćete urediti svoje podatke na stranicama “Moj profil“ ili „Moj nalog“ ili tako što ćete nam poslati imejl u kojem ćete navesti te izmjene na: info@pandorashop.me

Uglavnom, imate sledeća prava:

4.1. Pravo da zahtevate pristup Vašim ličnim podacima

Imate pravo da dobijete pristup ličnim podacima koje ste dali kompaniji Pandora. Pojedinosti informacija o Vama koje imamo i obrađujemo, uključujući svrhu u koju se koriste, možete zahtevati tako što ćete nam pisati na: info@pandorashop.me

Svojim ličnim podacima možete da pristupite i tako što ćete se prijaviti na Vaš PANDORA nalog preko www.pandorashop.me i unijeti podatke o profilu Vašeg naloga. Kliknite na „Moj profil“ ili „Moj nalog“ da biste dobili pristup svojim ličnim podacima.

4.2. Pravo da izmenite i/ili izbrišete svoje lične podatke

Imate pravo da zahtevate ispravku, dodavanje, brisanje ili blokadu Vaših sačuvanih ličnih podataka. Da biste to učinili, pošaljite zahtjev na: info@pandorashop.me . Bez nepotrebnog odlaganja prijema Vašeg zahtjeva, ispunićemo zahtjev u traženom obimu. Ako, iz bilo kog razloga, ne možemo da ispunimo Vaš zahtjev, mi ćemo Vas kontaktirati.

4.3. Pravo da ograničite obradu Vaših ličnih podataka.

U posebnim okolnostima, imate pravo da ograničite obradu Vaših ličnih podataka. Da biste zatražili ograničenje, molimo vas da nas kontaktirate na: info@pandorashop.me

4.4. Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da primate Vaše lične podatke (koji se odnose samo na Vas) u strukturiranom, uobičajenom i mašinski-čitljivom formatu („prenosivost podataka“), i imate pravo da prenesete ove podatke na drugi kontroler podataka. Da biste zatražili prenosivost podataka, molimo vas da nas kontaktirate na: info@pandorashop.me

4.5. Pravo da se usprotivite obradi Vaših ličnih podataka i da se odjavite

Imate pravo da zatražite od nas da ne obrađujemo Vaše lične podatke kada se obrada zasniva na legitimnom interesu koji Pandora slijedi, npr. za marketinške potrebe. U ovoj politici privatnosti obavještavaćemo Vas ako namjeravamo da koristimo Vaše podatke u takvu svrhu ili ako namjeravamo da objelodanimo Vaše informacije bilo kom trećem licu u takvu svrhu. Vaše pravo da se usprotivite možete da sprovedete bilo kada tako što ćete nas kontaktirati na: info@pandorashop.me ili pisanim putem na poštansku adresu koja se nalazi na kraju ovog dokumenta.

Imejlovi koje vam Pandora šalje a koji sadrže bilten ili marketinški materijal, uključuju i opciju da se odjavite tako što ćete slijediti uputstva navedena u e-mailu. Ako ne želite da primate e-mailove od nas, možete jednostavno kliknuti na link za odjavljivanje i mi ćemo prestati da Vam šaljemo imejlove.

Za sve ostale vrste poruka koje možete da primate od nas, kao što su objave u vezi sa održavanjem ili obavještenja administrativne prirode, njihov prijem se može prekinuti samo brisanjem naloga. Ove poruke su obavezan dio korisničkog naloga i s tim u vezi korišćenja našeg web sajta. Da biste izbrisali svoj nalog, kontaktirajte nas na info@pandorashop.me

4.6. Pravo na prigovor

Imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu ličnih podataka koji se na vas odnose, uključujući i prigovor vezano za izradu profila. U tom slučaju, nećemo više obrađivati vaše lične podatke osim ako za to ne postoje legitimni razlozi koji prevazilaze vaše interese, prava i slobode ili su usmjereni na ostvarivanja pravnih zahtjeva.

Ukoliko se vaši lični podaci obrađuju za potrebe direktnog marketinga, uvijek imate pravo uložiti prigovor na obradu ličnih podataka, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim direktnim marketingom.

4.7. Pravo na pritužbu

U svakom trenutku imate pravo na pritužbu u vezi sa obradom vaših ličnih podataka koju možete podnijeti nadležnim organima u Crnoj Gori.

4.8. Pravo da bilo kada povučete Vašu saglasnost

Imate pravo da u bilo koje vrijeme povučete Vašu saglasnost za našu obradu Vaših ličnih podataka. Povlačenje saglasnosti ipak neće uticati na zakonitost obrade koja je zasnovana na saglasnosti prije njenog povlačenja. Da biste povukli svoju saglasnost, kontaktirajte nas na info@pandorashop.me.

Ako želite da povučete svoju saglasnost za primanje promotivnih obavještenja i ponuda uopšte, uključujući putem redovne pošte, e-maila, SMS-a, telefona ili bilo kojim drugim elektronskim putem, to možete da učinite bilo kada pisanim putem na SF1 CLIPS  doo Podgorica, Cetinjski put bb, TC Delta city, Lokal 132, sa naznakom „Zaštita podataka“, ili slanjem imejla na info@pandorashop.me. Ukoliko imamo bilo kakvih nedoumica u vezi sa Vašim identitetom, možemo zatražiti od Vas da se identifikujete.

Kontakt podaci

Slobodno nam se obratite ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa našom politikom privatnosti ili obradom vaših ličnih podataka.

Kontrolor podataka:

SF1 CLIPS DOO Podgorica

Cetinjski put bb, TC Delta city, Lokal 132

Korisnički servis:

E-mail: info@pandorashop.me

Podatke o ličnosti lica mlađih od 18 godina ne prikupljamo sa namjerom. Ako utvrdimo da smo nenamjerno prikupili podatke o ličnosti osobe mlađe od 18 godine, takvi podaci će odmah biti uklonjeni iz naše evidencije. Ukoliko ste mlađi od 18 godina, kontaktirajte nas preko roditelja ili staratelja jer ne možemo sakupljati i koristiti Vaše podatke o ličnosti bez izričite saglasnosti Vašeg roditelja ili staratelja.

IZMJENE NAŠE POLITIKE PRIVATNOSTI

Ako promijenimo način na koji rukujemo Vašim podacima o ličnosti, ažuriraćemo ovu Politiku privatnosti. Zadržavamo pravo izmjene naših praksi i ovog Obavještenja u bilo kom trenutku, te Vas stoga molimo da često provjeravate da li postoje nova ažuriranja ili izmjene naše Politike privatnosti.

Ova stranica je poslednji put ažurirana dana 15.10.2021.