Održivost

Pandora svijet

Održivost

Kao najveći svjetski proizvođač nakita, odlučni smo da smanjimo naš klimatski otisak i posvećeni cilju da naše poslovanje bude karbonski neutralno do 2025. Otkrij našu posvećenost postizanju održivih praksi.

Naše ambicije: 1 od 4

Ka karbonskoj neutralnosti

Početkom 2020. godine Pandora je odlučila da svoje operacije učini karbonski neutralnim do 2025. godine. Ovo obuhvata naše radionice, kancelarije, prodavnice i skladišta.

Naše ambicije: 2 od 4

Ka recikliranom srebru i zlatu

Pandora se obavezala da do 2025. godine za izradu svog nakita koristi samo reciklirano srebro i zlato.

Naše ambicije: 3 od 4

Obnovljiva energija

U našim radionicama na Tajlandu u 2020. godini nabavljali smo 100% održive energije.

Naše ambicije: 4 od 4

Cilj zasnovan na nauci

Priključivanjem inicijativi Science Based Targets (Ciljevi zasnovani na nauci), obavezali smo se da smanjimo emisije ugljenika duž našeg čitavog lanca vrijednosti u skladu sa Pariskim sporazumom.

Beskonačna reciklaža

Ka cirkularnosti

Pandora je posvećena prelasku na cirkularnost u svojim materijalima i otpadu, npr. korišćenju srebra i zlata koji se mogu reciklirati beskonačno mnogo puta.

Činjenice: 1 od 4

Odgovorniji način razmišljanja

Ekološka cijena kockastog cirkona je samo 0,001% cijene rudarenog dijamanta. Saznajte sve o našem vještačkom kamenju – kamenju koje najviše koristimo u izradi Pandora nakita.

Činjenice: 2 od 4

Reciklirani metali imaju manji uticaj

Prema procjenama životnog ciklusa, nabavljanjem recikliranih materijala, smanjićemo emisije ugljenika za dvije trećine za srebro i za više od 99% za zlato.

Činjenice: 3 od 4

Naša četiri primarna toka otpada

Naša visoka stopa reciklaže je uglavnom rezultat stope reciklaže od 100% u naša četiri primarna toka otpada: gips, staklo, vosak i guma.

Činjenice: 4 od 4

Održiva budućnost

Želeći da smanjimo naš širi ekološki otisak, trudimo se da sva četiri materijala budu obnovljiva, reciklirana ili održiva na neki drugi način.

Smanjeni ekološki otisak

Stopa reciklaže od 90%

Pored smanjenja emisija ugljenika, neprekidno radimo na smanjenju našeg šireg ekološkog otiska. Prošle godine više od 90% otpada u našim radionicama je reciklirano.

Izrada za budućnost

Zelene radionice

Pandora radionice na Tajlandu su među najmodernijim i energetski najefikasnijim u branši. Na naše radionice na Tajlandu otpada preko polovine naše globalne potrošnje energije, a u 2020. godini smo prešli na 100% obnovljivu energiju koju dobijamo iz lokalnih solarnih projekata. Istovremeno smo posvećeni smanjenju ili reciklaži otpadnih materijala i vode u našim radionicama.

Činjenice: 1 od 3

Smanjenje godišnjeg CO2e

Prelaskom na 100% obnovljive energije Pandora će smanjiti svoj godišnji karbonski otisak za preko 35.000 tona.

Činjenice: 2 od 3

Naša potrošnja vode i otpad

U našoj posvećenosti da neprekidno smanjujemo naš širi ekološki otisak, takođe se fokusiramo na korišćenje vode i otpada u našim radionicama.

Činjenice: 3 od 3

Unaprijeđena prerada vode

Raznim investicijama u preradu vode u našim proizvodnim objektima, povećali smo našu stopu prerade vode sa 14% u 2019. godini na 16% u 2020. godini.

Pandora za UNICEF

Ujedinjeni, podržavamo mlade. Pandora i UNICEF su se udružili da bi pružili podršku najranjivijoj djeci, naročito djevojčicama, širom svijeta da vode zdravije i bezbjednije živote i ispune svoj potencijal. Cilj trogodišnjeg partnerstva je da prikupimo sredstva za UNICEF i pomognemo djeci i mladima podržavanjem UNICEF-ovih programa za obrazovanje, jednakost polova, razvijanje svijesti o pravima, lično osnaživanje i građansko angažovanje.

 

Naše prisustvo na Tajlandu

Naše radionice na Tajlandu pružaju bezbjedne i zdrave radne uslove za preko 11.000 zaposlenih. Usredsređeni smo na to da našim zaposlenima obezbijedimo pristup odgovarajućoj zdravstvenoj zaštiti. Ovo obuhvata aktivnosti na promociji zdravlja, programe za blagostanje, pokrivenost njegom 24 sata, pristup biblioteci, kantine u proizvodnim objektima i još mnogo toga.

Odgovorna nabavka resursa

Uticaj preko dobavljača

Naš cilj je da radimo sa dobavljačima koji dijele našu posvećenost održivosti i u proteklih nekoliko godina Pandora je preduzela korake da bolje prilagodi naš program odgovornog nabavljanja našim ambicijama u održivosti. Naš pristup odgovornoj nabavci resursa prilagođen kategorijama zahtjeva neprekidno unapređuje naše performanse koje se odnose na tri cilja: odgovornost, sledljivost i transparentnost.

Slični članci

01.
Jul.
2022.
Opšte
20.
May.
2022.
Opšte